Kies uw taal: English Nederlands

De zoektocht naar technisch talent

nieuws 05.02.2019

Elk jaar publiceert VDAB een lijst met tien knelpuntberoepen. Dit jaar bestaat deze uit opvallend veel technische functies en laat dat juist de mensen zijn waar wij elke dag naar op zoek gaan. Technici zijn spelden geworden in een groeiende hooiberg, aan ons om op zoek te gaan naar verborgen talent.

Ook dit jaar werden tien beroepen opgelijst waarvoor er moeilijk geschikte kandidaten worden gevonden. Oorzaken van de moeilijke zoektocht zijn grotendeels te verdelen in drie categorieën: zowel een kwantitatief als een kwalitatief tekort maar evenzeer ook de specifieke arbeidsomstandigheden kunnen de zoektocht bemoeilijken: werken in ploegen, ongezond of zwaar fysisch werk, stress, atypisch statuut,…

Top-10 knelpuntberoepen:

  1. Werfleider / conducteur bouw
  2. Technicus industriële installaties
  3. Analist ontwikkelaar ICT
  4. Technicus productieproces en methodes
  5. Bestuurder trekker-oplegger
  6. Verpleegkundige
  7. Onderhoudsmecanicien
  8. Tekenaar-ontwerper mechanica
  9. Calculator bouw
  10. Technicus studiebureau bouw
FotoTechnician.jpg

Nood aan technische competenties 

Er zullen altijd beroepen zijn waarvoor er moeilijk geschikte kandidaten gevonden worden. Opvallend is toch dat technische beroepen al meer dan tien jaar de hoofdmoot vormen. Heel wat van deze technische beroepen vormen een probleem doordat er een tekort is aan technisch geschoold personeel. De vraag hiernaar neemt bovendien toe. Zowel bij leidinggevende als uitvoerende technische profielen blijft het probleem dan ook groeien. Naast een kwantitatief tekort aan technisch geschoolde mensen is er ook een kwalitatief tekort dat veroorzaakt wordt door de vraag naar kennis van nieuwe technieken, polyvalentie en flexibiliteit.Ook bij beroepen die niet onmiddellijk met techniek geassocieerd worden, zoals commercieel medewerker of technisch-administratief medewerker, blijken technische competenties een moeilijkheid bij de rekrutering.

Vergrijzing

 De toenemende vergrijzing heeft een globale impact op de arbeidsmarkt. Een grote groep ervaren werkkrachten zal binnenkort uittreden, wat aanleiding zal geven tot een fors stijgende vervangingsvraag. Dit geldt voor alle sectoren maar zeker de gezondheids- en welzijnszorg zal hiermee de komende jaren sterk geconfronteerd worden, en dit zowel bij de zorgverleners als bij de zorgvragers. Het probleem van deze sector om voldoende personeel te vinden doet zich in de eerste plaats voor bij de (hoofd)verpleegkundigen, maar ook het vinden van vakbekwame zorgkundigen en verzorgenden is steeds moeilijker.

Kloof

De oorzaak van het knelpunt ligt niet altijd bij een tekort aan kandidaten of een gebrek aan (hoge) scholing. Bij nieuwe knelpuntberoepen zoals postbode, verkoper van voedingsmiddelen detail en keukenmedewerker spelen verschillende factoren een rol in de problematiek. De vraag naar competenties zoals klantvriendelijkheid, het kunnen omgaan met mondige klanten en talenkennis maakt het soms moeilijk om geschikte kandidaten te vinden. Daarnaast zijn ook specifieke arbeidsomstandigheden zoals  weekend- en avondwerk, variabele uren, deeltijdse en tijdelijke contracten van belang. De kloof tussen de verwachtingen van kandidaten en werkgevers is soms groot en bemoeilijkt een vlotte invulling van vacatures.

Mobiliteit

Naast de typische oorzaken voor het knelpuntberoep vormt ook mobiliteit een bijkomend struikelblok. Heel wat werkzoekenden beschikken niet over eigen transport, het aanbod van het openbaar vervoer voldoet niet altijd en de dichtslibbende wegen schrikken mogelijke kandidaten af door het lange woon-werkverkeer.

Statistisch zwaarste knelpuntberoepen

Sinds een paar jaar brengt VDAB ook de ‘statistisch zwaarste’ knelpuntberoepen in kaart. Dit zijn beroepen die we, op basis van onze cijfers, beschouwen als de zwaarste knelpuntberoepen. Niet alleen raken vacatures voor deze beroepen het moeilijkst ingevuld, van deze beroepen kunnen we behoorlijk zeker zijn dat ze ook de komende jaren een knelpuntberoep zullen blijven. Het zal niet verbazen dat heel wat van deze ‘statistisch zwaarste’ knelpuntberoepen technische beroepen zijn.

Bronnen:
Wiskeys, (2019). De top tien knelpuntberoepen 2019. Geraadpleegd op 4 februari 2019 via https://wiskeys.be/nl/arbeidsmarkt-beleid/1463/de-top-tien-knelpuntberoepen-2019.html 
Vdab, (2019). Knelpuntberoepenlijst 2019. Geraadpleegd op 4 februari 2019 via https://www.vdab.be/sites/web/...